info@csc.lt

+370 5 210 1790

/

pagalba@csc.lt

119, +370 5 205 5117

Skambučių centro sprendimai


Kompanijose turinčiose integruotus skambučių centrus labai sudėtinga įvertinti operatorių darbo efektyvumą, jų gebėjimus ir atlikto darbo apimtis jei nėra efektyvios kokybės valdymo sistemos. Todėl esamos situacijos ir darbo efektyvumo įvertinimas yra ypač svarbus procesas kmpanijos veikloje. Taip pat svarbu suprasti kaip aktyviai vyksta darbuotojų darbas, rasti silpnąsias skambučių centro vietas ir nustatyti priežastis dėl kurių jos yra atsiradusios. Visa tai reikalinga tam, kad visas problemas būtų galima pašalinti ir pagerinti skambučių centro darbo rodiklius.

Skambučių centro darbo kontrolė ir mokymo procedūros

  • 1. Skambučių centro darbo auditas

    1. Analizuojami įrašyti operatorių pokalbiai su klientais ir efektyvumo statistika, nustatomos silpnosios skambučių centro pusės ir jų priežastys. Pavyzdžiui, operatoriaus neprofesionalumas, neefektyvus darbo planavimas, neteisingi telekomunikaciniai sprendimai ir t.t.

  • 2. Skambučių centro operatorių mokymai

    1. Tam, kad galima būtų pašalinti silpnąsias skambučių centro vietas ir pagerinti skambučių centro darbo rodiklius, skambučių centrų specialistai atlieka mokymus. Nauji darbuotojai mokomi teisingai kalbėti su klientais, spręsti konfliktines situacijas ir organizuoti savo darbą tam, kad galima būtų pasiekti aukštą efektyumo lygį.

  • 3. Klientų aptarnavimo lygio ir kokybės nustatymas bei įvertinimas

    1. Tam, kad galėtumėte įvertinti mokymų efektyvumą, įrašomi operatorių pokalbiai, analizuojama skambučių statistika ir lyginami operatoriaus darbo rezultatai prieš ir po mokymų.