info@csc.lt

+370 5 210 1790

/

pagalba@csc.lt

119, +370 5 205 5117

Cloud PBX paslauga

Cloud PBX - šiuolaikiškas virtualios telefonijos sprendimas

Šiuolaikiška telefonų stotelė suteikia kompanijoms galimybę daug paprasčiau valdyti savo telefoniją ir suteikia daugiau galimybių diegti, valdyti ir naudotis telekomunikaciniais sprendimais be papildomų išlaidų. Pagrindinis privalumas – efektyvus įeinančių skambučių paskirstymas tarp operatorių, išlaidų optimizavimas, patogus telefono aparatų pajungimas bet kurioje darbo vietoje ir telefonijos valdymas naudojant tinklapį https://centrex.csc.lt.

 Telekomunikacinių išlaidų optimizavimas

Jums nereiks pirkti papildomos įrangos, serverių ar stočių. Tam, kad galėtume pajungti IP telefoniją Jūsų biure, reikalinga tik interneto prieiga.  Cloud PBX paslaugos sprendimai taip pat gali būti skirti kompanijoms, kurios naudojasi tik mobiliojo ryšio paslaugomis ir kurioms reikalingas įeinančių skambučių paskirstymas tarp darbuotojų.

Individualūs sprendimai atsižvelgiant į kompanijos veiklos specifiką

IP telefonija suteikia galimybę sukurti individualų telekomunikacinį sprendimą, atsižvelgiant į kompanijos vykdomą veiklą ir darbuotojų poreikius, tokiu būdu Jūs galite optimizuoti darbo aplinką ir sukurti geresnes sąlygas darbų atlikimui. Paskirstykite skambučius tarp darbuotojų, įrašykite pokalbius, naudokite balso paštą ir kitus IP telefonijos suteikiamus funkcionalumus.

Skambučių statistika

Skambučių statistikos suteikia galimybę įvertinti laiko resursus, kurie yra reikalingi darbui su klientais, taip pat šios statistikos parodo bendravimo su klientais efektyvumą. Gautą informaciją galite naudoti pardavimų skyriaus darbų planavimo procese ir resursų paskirstyme.

Darbo produktyvumo tobulinimas

Naudodami Cloud PBX integraciją su Jūsų turima CRM sistema, Jūs turėsite galimybę pokalbių statistiką, įrašytus pokalbius panaudoti kompanijos darbo procesų valdymo tobulinimui.

Keleto biurų sujungimas į vieną tinklą

Virtuali Cloud PBX stotelė gali apjungti keletą kompanijos biurų ir padalinių, kurie yra išsidėstę skirtinguose adresuose ir suteikti telefonijos valdymo galimybes su tinklapio https://centrex.csc.lt pagalba. Tinklapyje galima keisti nustatymus, konfigūruoti telefonus, įtraukti naujus vartotojus, peržiūrėti skambučių statistiką ir išklausyti pokalbių įrašus.

Ryšio priemonių sujungimas į vieningą sistemą

Naudodami Cloud PBX MobileControl ir DеsktopControl programas galėsite fiksuotojo, mobiliojo ryšio telefonus ir kompiuterio sujungti į vieningą sistemą. Taip pat turėsite galimybę naudotis kompanijos telefonų knyga visuose savo turimuose įrenginiuose, nukreipti skambučius tiek į fiksuotojo, tiek į mobiliojo ryšio telefoną arba skambinti su kompiuteryje įdiegta DesktopControl programa.

Pokalbių įrašymas

Norėdami pagerinti klientų aptarnavimo kokybę kompanijoje ir mokyti naujus ar esamus darbuotojus, naudokite pokalbių įrašymą ir jų analizę. Pokalbių įrašus taip pat gali naudoti sprendžiant ginčytinas situacijas.

Patikimumas ir kokybė

CSC TELECOM duomenų serveriai yra saugomi saugiuose duomenų centruose, kurie padeda užtikrinti saugumą ir nepertraukiamą paslaugų veikimą ir leidžia mums pasiūlyti kokybiškus IP telefonijos sprendimus.